Raimonda Mažeikaitė

Lai mokymas išeinantis iš tavo lūpų
Būna tarsi pabučiavimas ištroškusioms sieloms.

Lai žodžiai eina iš burnos į burną,

O širdys užsidega meilės liepsna.
Te prisipildo visi gyvenimo,
Te nelieka nei vienas nepabučiuotas
Gyvenimą ir džiaugsmą duodančio mokymo.

– MA-URI studentė, 2009 m. –

MA-URI® – gyvenimas. Tai kelionė į save, praplečianti suvokimą, teikianti atsakymus į pagrindinius egzistencijos klausimus – kas esu, iš kur atėjau ir kur einu? Tai kelias, apsodintas džiaugsmo medžiais, leidžiantis pamatyti savo kalnų aukštumas ir slėnių gelmę. Tai kelias, kurį šventina Dangus ir Žemė, lydi Protėvių palaima link savasties, link Didžiosios Meilės, link Dievo...

MA-URI® žinios, įkvėptos senųjų Polinezijos principų ir tradicijų, pažadina kiekvieną. Jei jauti, kad esi pasiruošęs plaukti per savo ego, stereotipų, baimių vandenyną link savo Šventos širdies uosto, Esi laukiamas (-a) naujoje MA-URI® Mokymo programoje.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiu susisiekti tel.: + 370 614 060 39 arba e-paštu: raimonda@ma-uri.lt

Daugiau informacijos apie MA-URI® ir Mokymą www.ma-uri.lt bei www.ma-uri.org

Su Meile, Raimonda.