Mokytojos Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje MA-URI mokymo praktika užsiima MA-URI® Instituto mokytojos Raimonda Mažeikaitė ir Danutė Naujalienė.

Norintiems tapti MA-URI® mokymo programos I Modulio mokytojais, o galbūt aukštesnių pakopų mokytojais, reikia pabaigti pilną MA-URI® Mokymo programą ir raštu pranešti Institutui apie savo ketinimą. Tada būsite pakviesti dalyvauti mokytojams skirtuose kursuose.

MA-URI® Instituto mokytoja Raimonda Mažeikaitė.