Nauja asociacijos valdyba

Nauja asociacijos valdyba

2021 metų vasario 28 dienos popietę įvyko MA-URI.LT asociacijos Visuotinis narių susitikimas bei Valdybos rinkimai.

Naujai suformuota valdyba 3 metų kadencijai: Danutė Naujalienė, Jurga Mozūrienė,  Raimonda Mažeikaitė, Jurgita Matuizienė Sigita Masalskienė, Jūratė Macėnienė (nuotraukos atitinka išvardintą eiliškumą iš kairės į dešinę).