Archyvas

2018 metų vasario 11 dienos popietę įvyko MA-URI.LT asociacijos Visuotinis narių susitikimas bei Valdybos rinkimai.

Susitikome visi kartu ne tik aptarti metų veiklą bei žmones, kurie imasi ją vairuoti ir suburti narius, tačiau ir geriau pažinti vienas kitą – kuo pulsuoja mūsų gyvenimai, kas džiugina, kokie iššūkiai pasitinka. Tokią bendrystę ypatingai vertiname. Turėdami didelę MA-URI principų, elementų ir įrankių įvairovę mes ištiesų galime sustiprinti bendrą ratą, kuriame per šokį, maldą ir širdžių susitikimą įgaliname save siekti to, kuo tikime, dalintis žiniomis ne tik su klientais ar besidominčiais MA-URI, tačiau ir vienas su kitu. Juk visuomet yra ko pasimokyti vieniems iš kitų, o ir begalinis noras palaikyti, dalintis, atsiremti.

Nuo 2018 metų vasario mėnesio MA-URI.LT asociacijos naujai suformuota valdyba 3 metų kadencijai: Danutė NaujalienėJurgita MatuizienėJustina KuckailienėRūta Ruolytė-VerchooreJūratė Sabaitė (nuotraukos atitinka išvardintą eiliškumą iš kairės į dešinę).

    

Naujoms valdybos narėms pritarta vienbalsiu sutarimu: 8 nariai balsavo „už" ir 0 narių balsavo „prieš". Ši valdybos sudėtis išrinkta trijų metų kadencijai (pagal įstatų 6.7.1. punktą). Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 9 nariai, iš kurių 8 – tikrieji asociacijos nariai, turintys balsavimo teisę.   

Mūsų visų pamilta Danutė Naujalienė Asociacijos valdybos bendru sutarimu tapo Asociacijos pirmininke. Šį sprendimą priėmė Valdyba 2018 metų vasario 12 dieną vienbalsiu sutarimu: 4 nariai balsavo „už" ir 0 narių balsavo „prieš". Valdybos posėdyje dalyvavo 4 Valdybos nariai. 

- - - - - - - - - - - - - - -