100 Atkurtai Lietuvai

 

Lietuva, žemele gimtoji,
kokia tu graži miškais, laukais, kalvelėm ir ežerais. Gamtos ciklais esi tokia skirtinga vėl ir vėl atsinaujinanti. Kasmet užmiegi ir leidi mums aprimti, susikaupti. Kasmet vėl atgimsti žiedais, paukščių giesmelėmis mus džiugini, kvieti judėti.
Rima Šniraitė

Kaip ir kiekvienas širdimi ir visu kūnu prie savo gimtinės prisirišęs Lietuvis alsuojame meile ir begaliniu dėkingumu savo Šaliai už tai, kad ji yra, kad turime kur sugrįžti, ko ilgėtis, už ką kovoti ir kartais aukoti. Visa MA-URI bendruomenė Lietuvoje ir MA-URI.LT asociacijos nariai norime kartu su visa Lietuva pasidžiaugti gražiu, turtingu ir daug patyrimų spinduliuojančiu Nepriklausomos Lietuvos jubiliejumi.

Mums visiems Lietuva artima savaip. Kiekvienas turime itin autentišką santykį per savo tėviškę, tėvelius ir senelius, gimstančius vaikus. Per kraują ir skausmingą patyrimų istoriją esame susijungę vieni su kitais.

MA-URI mums davė ne tik žinias, kaip galime paliesti žmogų ir jo istoriją, tačiau ir supratimą, kaip galime suartėti su savo žeme... Paradoksalu, kad nuvykę mokytis į Naująją Zelandiją ir pažinę polineziečių kultūrą, dar labiau šaukėmės savų šaknų, dar aistringiau mokomės jas puoselėti. Kai senieji maoriai mus apkabina, jie sako, kad esame Žemės žmonės (ang. people of the Land). Jie mums nuolat primena, kad turime iš seno stiprią dvasią, turime gilų ryšį su pasaulio vandenynu, miškais ir upėmis, gyvūnais, žeme ir žvaigždėtu dangumi. Branginkime mūsų bočių atminimą, gaivinkime jį savyje.

Dalijamės mintimis, jausmais ir prisiminimais šioje vaizdinėje kelionėje. Kviečiame paskaityti ir prisiliesti širdimi prie to, kas jums kiekvienam asmeniškai brangu (spustelkite).

KIA ORA!

Tebūnie Darna!