Mokymai


MA-URI® Savigydos menas (angl. MA-URI® Healing Arts) – tai asmeninės galios atskleidimo, savęs stiprinimo sistema, paremta senosiomis Polineziečių žiniomis, pritaikytomis šiuolaikiniam vakarų žmogui. Ji padeda per kūno išmintį gyti ir augti, atverti save, džiaugtis gyvenimu ir būti laimingu. Rasti kelią, kuriuo esi pašauktas eiti į Tiesą, kas Tu esi.

Ką kalba vienas iš MA-URI® kūrėjų Hemi Fox... *

* Įrašo papildymas.
Šiandien kalbant ar aprašant MA-URI nebenaudotinas terminas Huna. Dėl to verta patikslinti, ką savo kalboje turi omeny Hemi. Šiame įraše jis pasakoja, kad daugumoje pasaulio mokymų studentui yra sakoma, ką jis turi žinoti ir daryti, tokiu būdu perduodamos žinios ir išmanymas. Tačiau MA-URI yra kitaip – čia suvokiama, kad visos žinios yra žmogaus viduje. Hemi sako: „nes MA-URI yra Huna“. Šioje vietoje termino Huna reikšmė – MA-URI šventos žinios/ žinojimas yra paslėpti, laikomi paslaptyje; tai žinios, prie kurių reikia prieiti. Tie, kurie perpranta mokymą, gali tas žinias pasiekti, jas perprasti. Vėliau įraše MA-URI Mokytojas sako, kad studentai, atėję į MA-URI atranda žinias apie Hunos galią, apie Dvasios ir Dieviškos valios galią.  Terminas Huna šioje vietoje panaudotas norint pabrėžti nežinomybės galią, t.y. tai, kas glūdi toliau (angl. Beyond) už mūsų dabartinių ribotų suvokimų, klaidingų įsitikinimų.

- - -

MA-URI® Mokymo programa susideda iš 3 Modulių. I ir II Moduliai yra mokymai Europoje, III Modulis – tai mokymai Naujoje Zelandijoje.

I Modulį sudaro 4 lygiai, kurių mokytis turite galimybę Lietuvoje, lietuviu kalba. Šis modulis skirtas sustiprinti fizinį kūną, išvystyti lankstumą, judrumą ir ritmą fizinėje realybėje, mokomasi savistabos. Didelis dėmesys kreipiamas į kūno pozicijas, technikos ir laiko tikslumą. Tam tikslui studentai pradeda mokytis keturių MA-URI® Pozicijos Šokių. Šie šokiai nėra paprasti socialiniai šokiai. Jie skirti plėsti suvokimą, aktyvinti vidines galimybes bei suderinti energijų tekėjimą kūne. Kiekviename modulyje šie šokiai nuveda į gilesnį darbą su savimi. Taip pat mokoma grakščių MA-URI® prisilietimo technikų, kurios padeda sukurti pusiausvyrą žmogaus kūne. Aukštesniuose mokymuose šios technikos paruošia žmogų gilesniam darbui per kūną visose realybėse (fizinėje realybėje dirbama su fiziniais pojūčiais kūne; emocinėje/mentalinėje realybėje dirbama su jausmais, įsitikinimais, požiūriu, mintimis ir dvasinėje realybėje dirbama su giliomis gyvenimo traumomis bei atveriamos galimybės aukštesniam gyvenimo tikslui). Mokymų metu taip pat mokoma darbo su sąnariais technikų, padedančių gerinti mūsų santykius. Susipažįstama su MA-URI® principais, kurie skirti savęs įgalinimui ir gydymui, jie padeda kurti ir keisti požiūrį į gyvenimą.

I modulio pakopoje studentai ruošiasi tolesniems II ir III Modulio mokymams. Itin svarbu šioje kelionėje mokėti ANGLŲ kalbą. Tai atveria galimybes giliau suprasti visas jums siūlomas žinias, tęsti tolesnius mokymus (kurie tiek Europoje, tiek Naujoje Zelandijoje vedami ANGLŲ kalba), gauti individualų instruktavimą bendraujant su MA-URI® Institutu – jo įkūrėjais ir Mokytojais. 

Vieno I Modulio lygio trukmė – 6 dienos. Dienos mokymas trunka 10 val. 

Taigi:
1. lygis – 6 dienos (60 val.)
2. lygis – 6 dienos (60 val.)
3. lygis – 6 dienos (60 val.)
4. lygis – 7 dienos (66 val.)

Lietuvoje I modulio mokymus aktyviai veda MA-URI® Instituto trenerė Raimonda Mažeikaitė. MA-URI studentų taip pat paruošusi yra ir Sigita Masalskienė (MA-URI Instituto trenerė nuo 2006 iki 2015 metų).

I Modulio akimirkos...


Prisilietimo akimirka I modulio mokymuose


Visų MA-URI® mokymo pakopų pradžioje ir pabaigoje pasisveikiname ir atsisveikiname maoriškai (atliekame hongi). Plačiau apie hongi galima paskaityti čia.


Kai atsiveri pats sau ir atrandi tėkmę su gamta, akyse skleidžiasi tikrumas tam, kas iš tiesų esi...

II Modulyje (Emocinės-mentalinės realybės įvaldymas) didelis dėmesys skiriamas emocijoms pažinti ir įvaldyti bei sąmoningai įsitikinimams keisti, pasirinkimams suprasti. Mokomasi taikyti MA-URI principus, per juos plėsti savęs ir gyvenimo suvokimą. Nusimetamos emocinės naštos (pvz., baimė, gėda ar kaltė ir kt.), atsigręžiama į vidinius apribojimus, įgytus savoje kultūroje, jos istorijos vingiuose, siekiama ‚išvalyti‘ kelią į asmeninę laisvę, dėmesys skiriamas santykių darnai. Mokomasi bazinių Bodywork principų ir technikų.


Mokymų metu valgome visi kartu prie vieno bendro stalo. Buitis MA-URI® mokymuose yra viena iš svarbių MA-URI principų taikymosi dalių.

II modulio mokymai vyksta Europoje (Lenkijoje, Vengrijoje ar Lietuvoje) ir trunka 2 kartus po 2 savaites. Juos veda MA-URI® įkūrėjai ir MA-URI® Instituto vadovai bei mokytojai Katja ir Hemi Hoani Fox (kursai vyksta tik ANGŲ kalba), Lenkijoje II Modulio pirmąją dalį veda MA-URI® Instituto mokytoja (angl. tutor) Justyna Rychlewska-Suska.


„4 vėjų“ MA-URI® mokymų centras Lenkijoje

- - - 

III Modulyje vardu Kaitinana (Dvasinės realybės įvaldymas) plačiau tyrinėjami Polinezijos Navigatoriaus principai. Šie III Modulio mokymai savo struktūra ir forma yra panašūs į Europoje vykstančius, tačiau paskutinėje MA-URI mokymosi pakopoje studentai turi galimybę iš arti pažinti vieną iš Polinezijos kultūrų. Maorių dvasingumas ir įtaka MA-URI mokymuose stipriai juntama.

Kaitinanos mokymuose plečiamas suvokimas, kas tai yra savęs gydymas (angl. self-healing) ir Bodywork (angl.) žmogui plačiąja prasme. Dirbama su skaudžiausia gyvenimo patirtimi, kuri palietė Dvasią, genetinę žmogaus atmintį. Atsisukama į savo Lemtį, maldą ir dėkingumą, šventumą, susijungimą su Motina Žeme, su Dievu. Praėjus savo kelią, dėmesys krypsta į globalias problemas pasaulyje, asmeninę atsakomybę.

Mėnesio trukmės mokymus Naujoje Zelandijoje veda MA-URI® Instituto vadovai ir mokytojai Katja ir Hemi Fox (mokymai vyksta tik ANGŲ kalba).

III Modulio akimirkos...


Kaitinana mokymuose kiekvienas studentas pradeda kurti MA-URI® apsiaustą Korowai, kuris ilgainiui tampa savęs mokymo instrumentu. Per jį studentas gali atskleisti MA-URI® Mokymo, savęs ir pasaulio suvokimą, o pabaigęs šį apsiaustą įgyti MA-URI® Instituto mokymo programos pilno diplomą. 
(nuotr.aut.G.Kuzmaitė)


MA-URI® III modulio mokymuose Naujoje Zelandijoje ne tik tobuliname Bodywork technikas ir plečiame suvokimą apie tai, kaip dirbti su žmogumi, tačiau daug dėmesio skiriame savęs pažinimui per mus supantį pasaulį. Nuotraukoje studentas žvelgia į Kauri medžio didybę ir tiesumą. Nepaisant jokių kliūčių jis drąsiai ir užtikrintai skinasi kelią į šviesą ir visuomet yra tuo, kuo jis Yra. Pasimokykime iš medžių... (nuotr.aut.G.Kuzmaitė)

 
Whangarei (Naujoji Zelandija) krioklio srovė nuolat apjungianti ir šniokščianti gyvybę (nuotr.aut.G.Kuzmaitė)

- - -

Žinios ir išmintis sukaupti MA-URI® mokymo metu kiekvienam studentui suteikia galimybę stiprinti savo gyvenimo fizinę, emocinę ir dvasinę realybes, padeda siekti darnos kasdienybėje. Žmonės atranda būdus, kaip gyvenime žengti norima kryptimi ir atrasti gilesnę prasmę, nesvarbu ką bepasirinktų – tapti MA-URI® praktikuotoju, ar treneriu, ar lyderiu savo darbe.

Mokymo programos pakopos – tai tarsi žingsniai į naują ir nuolat besiplečiantį savęs suvokimą Kas Esu ir Kokia mano paskirtis šioje Žemėje.

- - -

Tik užbaigus visą mokymo programą išduodama licencija dirbti savarankiškai 4 metus. Vėliau ji turi būti pratęsiama atnaujinimo kursuose (savaitės trukmės). 

 
Naujoji Zelandija, Bay of Islands (nuotr.aut.L.Liberg)

Plačiau apie kursų programą Europoje ir Naujoje Zelandijoje rasite Instituto internetiniame puslapyje www.ma-uri.org