Ataskaitos

Šioje skiltyje skelbiame MA-URI.LT asociacijos veiklos ir finansines ataskaitas. Kilus klausimams prašome kreiptis į Asociacijos pirmininkę Danutę Naujalienę


Dėl 2020 metų pandemijos ir visuotinio karantino MA-URI.LT asociacijos 2020 metų Visuotinis susirinkimas yra atidėtas iki karantinas šalyje bus sustabdytas. Veiklos ir finansinę ataskaitas ketinama pristatyti ir tvirtinti 2020 metų gegužės mėnesį.